תפריט יצירת קשר התקשר
טלפון 1-800-375-375 מגדיר מזיקים
פתרונות לנגיעות חרקי מזון במפעלים

פתרונות לנגיעות חרקי מזון במפעלים

"ממלכודות פרומון"  המושכת חיפושיות טבק מיועדת לזיהוי מוקדם של חרקי מזון במחסנים ובאולמות יצור.
לדוגמא, חיפושית הטבק הינה חרק מזון אשר יכול  לפגוע כמעט בכל מוצרי המזון הקיימים.
המצאות של חיפושיות טבק משמשות כאינדיקאטור לרמת הניקיון באולמות.
חדש !! מלכודות פרומון ללכידת זחלי חרקים ולא רק לכידה של חרקים בוגרים.

לאחר מציאת חרקי מזון במבנה יש לחפש את מקור הנגיעות ורק לאחר שלא נמצא המקור מומלץ לבצע פעולת ערפול הקוטלת את החרקים הבוגרים (העשים והחיפושיות).
פעולת הערפול היא פעולת הדברה בחלל המבנה אשר דורשת סגירת המקום לכ 24 שעות ניקוי לפני ואחרי של משטחים הבאים במגע עם מזון ופינוי המקום ממוצרי מזון חשופים וחומרי גלם.

להזמנת שירותינו השאירו פרטים
התקשרו לטלפון: 1-800-375-375